Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB lỗi cơ 15/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/1/2016, chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB của chị Nguyên (0973531008). Ổ cứng được mang đến trogn tình trạng lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 15/1/2016, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao trả khách hàng.

Maxtor

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB lỗi cơ 15/1
Rate this post

Comments

comments