Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB bad – 30.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/7/2017 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của chị Liên – 0946271272. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chạy rất chậm, không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu tỏng 1 ngày. Ngày 30/7/2016 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

chị Liên

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB bad – 30.7
Rate this post

Comments

comments