Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 40GB, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/10/2015, cứu dữ liệu cho a.DIễm (0989127386): ổ cứng samsung 40GB. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng bật case lên không nhận ổ cứng. Kỹ thuật kiểm tra, xác định lỗi đầu đoc. Tiến hành xử lý trong 1 ngày, toàn bộ dữ liệu kế toán được lấy lại/

A-Diá»…m

 

 

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 40GB, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments