Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 750GB Bad sector nặng 10.1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/1/2016 chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 750GB của a.Tuấn (0977409202). Ổ cứng bad nặng nên kỹ thuật đã mất hơn 1 ngày để phục hồi dữ liệu. Ngày 12/1 đã khôi phục dữ liệu hòa toàn và bàn giao cho khách hàng.

ss750

 

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 750GB Bad sector nặng 10.1
Rate this post

Comments

comments