Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 320GB, không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/11/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng (0983294295). Ổ cứng seagate 320GB, không nhận ổ cứng.

A Dũng TQ

 

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 320GB, không nhận
Rate this post

Comments

comments