Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu đọc – 30.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Bảo –  0976188598. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 30/3 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

seagate 160GB

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu đọc – 30.3
Rate this post

Comments

comments