Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu – 31.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Tùng – 0913336677. Ổ cứng bị mất dữ liêu do xóa nhầm. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Tùng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu – 31.3
Rate this post

Comments

comments