Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Box 3.0, bad sector. 19.11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho a. Vũ (0943866666). Ổ cứng seagate Box 3.0, dung lượng 1.5 TB. Bad sector

A Vũ

 

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Box 3.0, bad sector. 19.11
Rate this post

Comments

comments