Cứu dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi cơ đã bị can thiệp mạch

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/10/2015. a Long_ khách hàng Hải Phòng, có mang 1 HDD seagate 750GB đến cuumaytinh, HDD được mang đến trong tình trạng: chết cơ, đã bị xử lý mạch. Vì đã bị can thiệp nên việc cứu dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục dữ liệu 100% cho khách hàng.

A Long

 

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi cơ đã bị can thiệp mạch
Rate this post

Comments

comments