Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB Bad nặng – 18.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của a. Tình – 0906298876. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chạy rất chậm, không thể copy được dữ liệu. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị bad nặng. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày, ngày 18/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

toshiba 1tgb

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB Bad nặng – 18.6
Rate this post

Comments

comments