Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB gộp ổ – 16.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của anh Hiệp – 0916789929. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng

A Hiệp

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB gộp ổ – 16.9
Rate this post

Comments

comments