Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB lỗi đầu đọc – 7.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của công ty LeMit Chee 9 Quảng Bình ) – 0523675135. Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 7/10 đã hoàn tất các thủ tục thanh toán và chuyển dữ liệu về trả khách hàng.

LeMitChell

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB lỗi đầu đọc – 7.10
Rate this post

Comments

comments