Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB bad nặng – 26.5

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB của a.Thanh – 0971719492. Theo mô tả của anh thì ổ cứng vẫn nhận nhưng treo liên tục và không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi tiếp nhận mô tả của khách hàng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị bad năng, đầu đọc kém. Kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu ổ cứng trong  2 ngày. Đến ngày 26/5 đã lấy lại dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

cuu-du-lieu-o-cung-wd

Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB bad nặng – 26.5
Rate this post

Comments

comments