Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB hỏng đầu từ – 9.8

Thu Huong Nguyễn

 Ngày 6/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB của chị Hồng Anh – 09698233. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bj hỏng đầu từ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 9/8 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

P

Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB hỏng đầu từ – 9.8
Rate this post

Comments

comments