Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB format mất dữ liệu – 4.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của bạn Bắc – 0915310196. Ổ cứng western 1TB format nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi xác định được nguyên nhân, chúng tôi đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/7 toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

Bạn Bắc

Cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB format mất dữ liệu – 4.7
Rate this post

Comments

comments