Ngày 1/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của a. Hà ( Bắc Kan) – 0979074686. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, a Hà có nhờ 1 đơn vị chuyên cứu dữ liệu can thiệp nhưng không thành công. Nhờ được người quen giới thiệu, a mang ổ cứng qua cuumaytinh. Sau khi kiểm tra tình trạng, chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/8 đã lấy được dữ liệu khách yêu cầu và bần giao trả khách hàng.

a Hà1