Cứu dữ liệu ổ cứng western 750GB chết cơ – 27/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 750Gb của chị Như Bình (0912923456). Ổ cứng không nhận, không quay. Sau khi kiểm tra, kĩ thuật kết luận HDD bị chết cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 27/2, đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

Chị NB

Cứu dữ liệu ổ cứng western 750GB chết cơ – 27/2
Rate this post

Comments

comments