Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB, gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/10/2015, cứu dữ liệu cho a.Hiền (0983661518), ổ cứng western 750GB, ghost nhầm dẫn đến gộp các ổ thành 1. Sau khi gộp ổ, khách hàng đã giữu nguyên tình trạng nên việc cứu dữ liệu rất đơn giản và nhanh chóng. Dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.

A Hiền

 

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 750GB, gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments