Cứu dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi đầu từ – 22.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a.Hoàng -.0986010016. Ổ cứng western Box 500GB không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ bi lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ, theo đúng yêu cầu và bàn giao trả khách hàng.

Hoàng

 

Cứu dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi đầu từ – 22.6
Rate this post

Comments

comments