Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu đọc_ 10/12/2015

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/11/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB của a. Tú (0918094055). Ổ cứng lỗi, liên tục phát ra tiếng kêu lạch cạch. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ngay sau khi xác đinh ổ cứng bị lỗi đầu đọc, nhưng vì vật tư hết nên phải đợi đến ngày 8/12 mới có vật tư. Sau khi có vật tư,kĩ thuật đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng trong 1 ngày. Ngày10/12 bàn giao dữ liệu.

A Tú

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu đọc_ 10/12/2015
Rate this post

Comments

comments