Cứu dữ liệu ổ cứng seagate Box, không nhận_2/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/12/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Giang (0986708095). Ổ cứng seagate Box 2TB, không nhận.

Chị GIang      

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate Box, không nhận_2/12
Rate this post

Comments

comments