Ngày 03/11/2014 phục hồi dữ liệu thành công máy chủ raid 5 – 6HDD A Bình  Cty DELTA

6 HDD  IBM 600GB SAS lỗi vật lý.

Dữ liệu được bàn giao sau 01 ngày xử lý .

WP_20141028_002