Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị xóa nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ của bạn Phương – 0909569868. Thẻ nhớ lexar mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệud dược bàn giao trong ngày

thẻ nhớ

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments