Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị xóa nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ của bạn Phương – 0909569868. Thẻ nhớ lexar mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệud dược bàn giao trong ngày

thẻ nhớ

Comments

comments