Cứu dữ liệu USB Kingston hỏng – 9.4

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/4/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu USB Kingston 16GB cho chị Trang – 0989286515. USB bị hỏng dẫn đến không copy được dữ liệu/ Sau khi kiểm tra, kỹ thuật lập tức khôi phục dữ liệu cho chị Trang. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao ngay trong ngày.

usb

Comments

comments