Cứu dữ liệu USB Kingston hỏng – 9.4

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/4/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu USB Kingston 16GB cho chị Trang – 0989286515. USB bị hỏng dẫn đến không copy được dữ liệu/ Sau khi kiểm tra, kỹ thuật lập tức khôi phục dữ liệu cho chị Trang. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao ngay trong ngày.

usb

Cứu dữ liệu USB Kingston hỏng – 9.4
Rate this post

Comments

comments