Cứu dữ liệu USB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu USB của chị Huyền – 00908852456. USB bị gãy chân và vỡ dẫn đến hỏng, mất dữ liệu. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu và bàn giao trong ngay trong ngày.

usb

Comments

comments