Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB bad sector

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/12/2015, chị Huệ (0949294558) đến trung tâm. mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng western 1TB, ổ cứng lúc nhận lúc không và không thể mở được dữ liệu. kỹ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu sau khi  kết luận ổ cứng bị bad sector. Khách hàng cần gấp một số dữ liệu nên 1 phần dữ liệu đã được xử lý trong ngày. Đến 15/12 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu. 16/12 bàn giao trả khách hàng.

chị Huệ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB bad sector
Rate this post

Comments

comments