Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ _18/12

Thu Huong Nguyễn

Sáng 18/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a.Ngọc (0915040905). Ổ cứng western 250GB. Không nhận, phát ra tiếng kêu liên tục. Xác định đầu đọc hỏng. Kỹ thuật tiến hành mổ ổ cứng để khôi phục dữ liệu. Đến chiều 18/12, đã khôi phục dữ liệu ổ cứng toàn vẹn cho khách hàng. Chiều muộn cùng ngày bàn giao dữ liệu

A Ngoc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ _18/12
Rate this post

Comments

comments