Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 9/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận ổ cứng western 250GB của a. Nghĩa (0986588901) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng. HDD mang đến trong tình trang không nhận. Sau khi kết luận chính xác ổ cứng bị lỗi cơ, kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu. Sau 1 ngày, chúng tôi đã lấy lại dữ liệu toàn bộ cho khách hàng.

A NGhĩa

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ_ 9/12
Rate this post

Comments

comments