Cuumaytinh khôi phục dữ liệu máy chủ thành công cho anh Nam Trung tâm dữ liệu Viettel CHT

 

Ngày 30 /10/2015 Cuumaytinh khôi phục dữ liệu máy chủ thành công cho anh Nam Trung tâm dữ liệu Viettel CHT.

Máy chủ supermicro cấu hỉnh RAID 10  với 4 HDD phân mảnh dữ liệu. nhưng trong quá  trình hoạt động hệ thống bị lỗi 02 HDD toàn bộ dữ liệu SQL không thể truy cập được. Máy chủ báo không có ổ đĩa. Card Raid báo chưa được cấu hình.

Đây là lỗi rất hay xẩy ra với dòng máy chủ Supermicro. khi lỗi raid card raid sẽ không giữ nguyên tình trạng lỗi mà sẽ bị set về chưa cấu hính trên các đĩa. Rất may là khách hàng chưa cấu hình lại vì quá trình cấu hình lại card raid sẽ gây mất toàn bộ dữ liệu trên đĩa.

Toàn bộ máy chủ và 4 HDD tới cuumaytinh. Sau 24h toàn bộ dữ liệu đã khôi phục 100%. Do có yêu cầu thêm nên cuumaytinh đã khôi phục cả hệ điều hành CenOS xử lý để toàn bộ server hoạt động đúng như trước khi lỗi.

Đây là hỉnh ảnh chúng tôi chụp từ máy chủ của khách hàng.

server RAID10 recovery data

server RAID10

 

Cuong Do Manh – Cuumaytinh.com