Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB lỗi đầu đọc – 20.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 160Gb của a.Hải – 096812375. Ổ cứng không nhận, thi thoảng có tiếng kêu rất nhẹ. Sau khi nghe a.Hải mô tả về tình trạng ổ cứng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc số 2. Kỹ thuật cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 20/6 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

ÂHi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB lỗi đầu đọc – 20.6
Rate this post

Comments

comments