Cứu dữ liệu ổ cứng Transend 1TB mất dữ liệu- 7/01

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/01/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Transend 1TB cảu a. Long ( 0916016493). Ổ cứng bị format mất dữ liệu. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu ngay trong ngày. Đến cuối ngày, toàn bộ dữ liệu đã đưuọc lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

11075744_748032515310439_505804820_n

Cứu dữ liệu ổ cứng Transend 1TB mất dữ liệu- 7/01
Rate this post

Comments

comments