Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 250GB lỗi cơ – 5.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của a.Khánh – 0934313669. Ổ cứng của a.Khánh được mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và kết luân ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật đã cứu dữ liệu trng 1 ngày. Ngày 5/7. toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao trả khách hàng.

A Khánh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 250GB lỗi cơ – 5.7
Rate this post

Comments

comments