Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB cho a.Nam – 0938267188. Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 7/3/2016 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

ss750

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments