Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/11/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho bác Phụng (0913226537); ổ cứng samsung 40GB. Tình trạng: bad sector.

bác Phụng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung, bad sector.
Rate this post

Comments

comments