Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bó cơ cho chị Chi

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 13/10/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Chi_ khách hàng Thái Nguyên (0984249444). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 320GB. Tình trạng: Bó cơ.

chị-Chi

Comments

comments