Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 1TB bó cơ – 23.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 1TB của a.Thắng – 0913777526. Ổ cứng không quay, không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 23/9/2016 đã lấy lại đầy đủ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

a Thắng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 1TB bó cơ – 23.9
Rate this post

Comments

comments