Ngày 3/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của A.Quang – 0166700374. Ổ cứng lúc nhận lúc không, không copy được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad sector. Kỹ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/5 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu khách hàng yêu cầu.

toshiba 1t 2.5