Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ – 3.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Tùng – 0904252588. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 3/10 đã phục hồi dữ liệu hoàn toàn và bàn giao trả khách hàng.

A Tùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ – 3.10
Rate this post

Comments

comments