Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB hỏng cơ – 8/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/3/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 bưu phẩm từ Đà Nẵng mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Kĩ thuật đã cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 8/3, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và gửi về Đà Nẵng trả khách hàng.

a Vinh

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB hỏng cơ – 8/3
Rate this post

Comments

comments