Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB lỗi đầu đọc – 19.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB của a.Huy – 0906237985. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 19/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

a Huy

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 750GB lỗi đầu đọc – 19.9
Rate this post

Comments

comments