Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western Box 3.0 lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Cuối thang 12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western Box của a. Tuấn Anh( 0904852518). Ổ cứng qua kiểm tra xác đinh bị lỗi đầu đọc. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 31/12, đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

TA

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western Box 3.0 lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments