Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/10/2015, khôi phục dữ liệu cho a.Tuấn (01678786968): ổ cứng western 160GB. Tình trạng: gộp ổ, mất dữ liệu.

A-Tuấn

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments