Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu, ngày 13/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/11/2015, khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho khách hàng  (0918469986). Thẻ nhớ 32GB, mất điện đột ngột khi đang coppy dẫn đến yêu cầu Format.

Quang the nho

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu, ngày 13/11
Rate this post

Comments

comments