Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu, ngày 13/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/11/2015, khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho khách hàng  (0918469986). Thẻ nhớ 32GB, mất điện đột ngột khi đang coppy dẫn đến yêu cầu Format.

Quang the nho

Comments

comments