Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST lỗi cơ_ 7/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/12/2015, cơ sở Vũ Phạm Hàm có tiếp nhận ổ cứng HGST 320GB của a. Quyền (01684325051) yêu cầu cưú dữ liệu. Ổ cứng thi thoảng phát ra tiếng kêu lạch cạch. Sau khi kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Tiến hành khôi phục dữ liệu ổ cứng trong hơn 1 ngày. Đến sáng 7/12, chúng tôi đã lấy lại dữ liệu toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

A. Quyền

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng HGST lỗi cơ_ 7/12
Rate this post

Comments

comments