Ngày 05/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn Anh(090972675). Loại thiết bị: Ổ cứng Toshiba 500GB máy xách tay Asus. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn Anh(090972675). Loại thiết bị: Ổ cứng Toshiba 500GB máy xách tay Asus. Tình trạng: Bad.

A Tuấn Anh

Comments

comments