Ngày 01/08/2014, cứu DL thành công cho a. Tuấn(0983..434). Loại thiết bị: HDD SamSung 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/08/2014, cứu DL thành công cho a. Tuấn(0983..434). Loại thiết bị: HDD SamSung 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

20140801_140349

Comments

comments