Ngày 01/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tín( 0944261252). Loại thiết bị: SamSung 250GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng nhận lại dữ liệu trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 01/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tín( 0944261252). Loại thiết bị: SamSung 250GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng nhận lại dữ liệu trong ngày

a.Tín

Comments

comments