Ngày 01/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0986333989). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng, bad.

Cường Mạnh

Ngày 01/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0986333989). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng, bad.

A.Sơn

Ngày 01/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Sơn (0986333989). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 160GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng, bad.
Rate this post

Comments

comments