Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Thu (0906…291). Loại thiết bị : HDD Tosiba 500Gb. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Thu (0906…291). Loại thiết bị : HDD Tosiba 500Gb. Tình trạng: Bad.

20140804_112352

Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Thu (0906…291). Loại thiết bị : HDD Tosiba 500Gb. Tình trạng: Bad.
Rate this post

Comments

comments