Ngày 03/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hải ( khách hàng Bắc NInh). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc/

Cường Mạnh

Ngày 03/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hải ( khách hàng Bắc NInh). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc/

Seagate250

Ngày 03/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hải ( khách hàng Bắc NInh). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc/
Rate this post

Comments

comments